NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐỒNG HỒ - PHÂN BIỆT ĐỒNG HỒ THẬT GIẢ - HÃNG ĐỒNG HỒ ROLEX - PHÂN BIỆT ĐỒNG HỒ ROLEX THẬT GIẢ - CÁCH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ROLEX - CÁCH BẢO QUẢN ĐỒNG HỒ Các Đời mặt số thông dụng của Đồng Hồ Rolex – Mặt số Vi Tính – Mặt số Xà Cừ ..

Các Đời mặt số thông dụng của Đồng Hồ Rolex – Mặt số Vi Tính – Mặt số Xà Cừ ..

Thông tin sản phẩm

 • Giá trị nhất là mặt số Xà Cừ – nhì mặt số vi tính – ba mặt số hạt xoàn .

  - Khách hàng hay hỏi em mặt số Đồng Hồ ROLEX Khắc Vi Tính là em cho vi dụ như sau – nền mặt số có khắc chữ chìm như hình phía dưới gọi là mặt số vi tính

  [IMG]
  – Mặt số trơn bình thường :

  [IMG]

  - Mặt số đá xà cừ – mặt số đá thiên thạch :

  [IMG]

  Share Button
 • Tags:
  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg