NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐỒNG HỒ - PHÂN BIỆT ĐỒNG HỒ THẬT GIẢ - HÃNG ĐỒNG HỒ ROLEX - PHÂN BIỆT ĐỒNG HỒ ROLEX THẬT GIẢ - CÁCH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ROLEX - CÁCH BẢO QUẢN ĐỒNG HỒ Các thuật ngữ – từ ngữ chuyên dụng cho các model rolex

Các thuật ngữ – từ ngữ chuyên dụng cho các model rolex

Thông tin sản phẩm

 • - Ý nghĩa đồng hồ Rolex 4 số – rolex 5 số là gì : là các model sản xuất trước năm 2004 trở về trước là các model 5 số , ví dụ như : 1803 , 1601 , 18038 , 18238 , 16233 , 16234 , 16513 , 16518 , ….

  - Ý nghĩa đồng hồ Rolex 6 số là gì : là các model sản xuất sau năm 2004 – 2014 bây giờ – Ví dụ như : 116233 ,116231 , 118238 , 116518 , 116505 , 116713 ….

  - Số seri cuối cùng tượng trưng cho vàng 18k , vàng hồng 18k , vàng trắng 18k ….

  1. Model 16233 – số seri cuối là số 3 : tương trưng cho cái này là 2 tone – vừa là vàng 18k – vừa inox

  2. Model 116231 – số seri cuối cùng là số 1 : tượng trưng cho cái này là 2 tone – vừa là vàng hồng 18k – vừa là inox

  3. Model 118238 – số seri cuối cùng là số 8 : tượng trưng cho cái này là vàng khối 18k – Tất cả là vàng 18k yellow gold

  4. Model 118235 – số seri cuối cùng là số 5 : tượng trưng cho cái này là vàng hồng 18k – tất cả là vàng hồng 18kRose gold

  5. Model 118239 – số cuối cùng là số 9 : tượng trưng cho vàng trắng 18k – tất cả là vàng trắng 18k white gold

  - Các model đặt biệt anh em nên tham khảo :

  http://www.luxurybazaar.com/categories/catid_25_Rolex.html

  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]

  Share Button