Các bài viết với từ khóa: "ý nghĩa kinh địa tạng"

  • Kinh Phật Địa Tạng Bổn Nguyện Cực Hay – Ý Nghĩa sâu sắc

    KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Hòa thượng Thích Trí Thoát tụng   – Trang web xem kinh ĐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN : http://www.daophatngaynay.com/vn/files/file-nen/K11_kinh_dia_tang_gia_co_bia_981077193.pdf?fbclid=IwAR2qe32Qkn1P2tcpzV28hgdQbuqRyPbWSGZRw2gHxNWDGkb1Od6aXdmZ3RI Lạy đấng Tam giới, Con nay quy mạng mười phương Phật Con…

    Xem chi tiết»